BITTER, spol. s r.o.

Rating a informácie o BITTER, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BITTER, spol. s r.o. 33041 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 23335. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.3081% spoločností je horších ako BITTER, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BITTER, spol. s r.o." href="http://bitter.sk-rating.com/">
   <img src="http://bitter.sk-rating.com/bitter.png" width="150" height="25" alt="Rating BITTER, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BITTER, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia